Hopp til innhold

Statens kunstnarstipend

Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. Ved tildeling skal det leggjast vekt på kunstnarisk kvalitet og aktivitet.

Har du søkt Statens kunstnerstipend 2023? Vedtakslister for årets tildelingsrunde vil bli publisert under den enkelte ordning kl 15, tirsdag 21. mars. 

 

Søk kunstnarstipend

Kalender