Hopp til innhold

Om Kulturrådet

Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og skal bidra til å løfte fram kulturens rolle i samfunnet. Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturrådet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Kulturrådet ble opprettet i 1965 og har i dag et bredt virkemiddelapparat for å stimulere kultursektoren gjennom tilskudd og utviklingsoppgaver, digitalisering og internasjonalisering.

Vi har ca. 150 ansatte og har kontorer i Oslo, Bodø og Trondheim.

Postjournal på eInnsyn

Behovet for å prioritere håndtering av covid-19, og eventuelle ressursutfordringer knyttet til dette, kan føre til at saksbehandlingstiden på innsynsbegjæringer blir lengre enn normalt.

Lovdata: Lov om Norsk kulturråd

Årsrapporter for Kulturrådet