Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for dans

Behandler søknader til tilskuddsordningene fri scenekunst-prosjekt (dans), fri scenekunst-kunstnerskap sammen med faglig utvalg for teater, og regionale kompetansesentra for dans.

Publisert 23.10.2012
Sist endret 30.08.2020

I sammensetningen av de tre utvalgene for scenekunst tas det hensyn til ulikheter i faglig orientering og erfaring. Dette for å sikre bredest mulig kompetanse om et scenekunstfelt som er preget av stort mangfold og store variasjoner i kunstneriske uttrykk og praksiser.

Leder

Peder Horgen (f. 1976), Agder. Utdannet danser fra Statens Balletthøyskole i 2000. Han har arbeidet som aktiv danser i 11 år, hvorav ett år i Carte Blanche i Bergen. Som danser arbeidet han med omlag 20 koreografer og turnerte over 20 land. Særlig toneangivende var det langvarige arbeidet med impure company/Hooman Sharifi. Arbeider nå med å bygge opp Scenekunst Sør, et regionalt kompetansesenter for Agder med base i Kristiansand. Inntil han tiltrådte som daglig leder av SkS var han forbundsleder av Norske Dansekunstnere 2011-2017. Med en fortid fra miljøbevegelsens ungdomsorganisasjon Natur og Ungdom, har Peder Horgen gjennom hele yrkeslivet vært engasjert i kunstfeltets organisasjoner - og bl.a. hatt styreverv i KhiO, Danseinformasjonen, Dansens Hus, Riksscenen, Skuespiller- og Danseralliansen, Norwaco, Nagelhus Schia Productions, Kunsthavna, Fond For Utøvende Kunstnere, Danse- og Teatersentrum, m.fl. Peder Horgen ble tildelt 3-årig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend årene 2006-2008. Er nå styreleder av Danse- og Teatersentrum.

Medlemmer

Sigurd Johan Heide (f. 1979), Troms og Finnmark. Utdannet adjunkt fra Høgskolen i Tromsø (2000-2004), diverse dansefag ved dansevitenskap Trondheim (2004-2007), master i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo (2008-2010). Han er kunstnerisk leder av Kartellet som har tradisjonsdans som basis for arbeidet. Varamedlem for scenekunstutvalgene 2018-2019.

Solveig Styve Holte (f.1984), Møre og Romsdal. Hun avsluttet i 2015 en MA i koreografi og startet 1. oktober 2019 en Phd ved Kunsthøgskolen i Oslo. Holte skaper og utøver dans og koreografi gjennom forestillinger, tekster og performative utstillingsarbeid. Holte er medredaktør for den nordiske antologien KOREOGRAFI gitt ut i 2016 og 2018, med ny utgave planlagt for 2020. Fra 2016-18 var Holte formidlingskonsulent ved Dansens Hus Oslo der ho også har sittet i Kunstnerisk Råd.

Inés Moldeskred-Belli (f. 1993), Oslo/utlandet. Hun er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo, BA Jazzdans (2015) og Goldsmiths University, MA i kunst teori (2020), samt kortere kurs ved UiO, Handelshøyskolen BI og Dans och Cirkus Högskolan. Hun arbeider skapende og utøvende med koreografi og dans, både alene og i ulike samarbeidskonstellasjoner. Belli ble i 2019 tildelt Statens Kunstnerstipend, arbeidsstipend for nyetablerte kunstnere. 

Belinda Braza (f. 1981), Vestfold og Telemark. Koreograf ved Det Norske Teatret. Hun sitter også i den kunstneriske styringsgruppen for Det Norske Teatrets satsing ved Rommen scene. Hun driver også B-Braza productions. Braza sitter i kunstnerisk råd for Scenekunstbruket/Spenn fra 2017.

Varamedlemmer

Ingunn Rimestad (f. 1950), Oslo. Dansekunstner og pedagog innen moderne dans, samtidsdans og improvisasjon. Hun har undervist ved Balletthøgskolen/ Kunsthøgskolen i Oslo, tidligere Statens Balletthøgskole siden 1980, og fra 1981 i 50 prosent stilling som høgskolelektor. I perioden 1973-2004 underviste hun i moderne dans, basert på Martha Graham teknsikk ved Ballettskolen /Den Norske Opera og Ballett. Rimestad har medvirket som danser i verk av flere profilerte norske koreografer. Rimestad var engasjert som scenekunstkonsulent i Kulturrådet i perioden september 2010 til januar 2011.

Håkon Mathias Vassvik (f. 1976), Oslo. Frilans skuespiller og regissør. Han jobber mest innen scenekunst, men også med film. Har sittet i styret og i den kunstneriske ledelsen i Ferske Scener fra 2012-2017 og i styret i Hats (Hålogaland Amatørteaterselskap) 1997- 2001. Han sitter i utvalget for STIKK-midlene i Danse- og Teatersentrum fra 2017.