Hopp til innhold

Museumsutvikling

Kulturrådet er rådgivende organ overfor Kulturdepartementet i saker som knytter seg til museumssektoren. En annen hovedoppgave er å sørge for at museer som mottar støtte fra Kulturdepartementet praktiserer og utvikler seg i tråd med vedtatt politikk på feltet.

Kulturrådet er rådgivende organ overfor Kulturdepartementet i saker som knytter seg til museumssektoren.

En annen hovedoppgave er å sørge for at museer som mottar støtte fra Kulturdepartementet praktiserer og utvikler seg i tråd med vedtatt politikk på feltet.

Les mer om våre oppgaver på museumsfeltet

Støtteordninger for museum

Se hva som har fått støtte